Edu-kontakt

telefon

Rodzic dobrze poinformowany

System edu-kontakt to jedyna w Polsce usługa oparta na przekazywaniu wiadomości głosowych, mająca niezmiernie proste i liczne zastosowania w codziennej pracy szkoły.

W ten praktyczny i szybki sposób szkoła może powiadamiać rodziców o ważnych sprawach związanych z jej funkcjonowaniem jak np.: 

  • ostrzeżeniach o niebezpieczeństwach i ewakuacji placówki,
  •   zamknięciu szkoły z powodu awarii lub trudnych warunków pogodowych,
  • wywiadówkach, zebraniach, dniach otwartych,
  •   wpłatach na Komitet Rodzicielski lub ubezpieczenie,
  • szczepieniach ochronnych uczniów,
  • imprezach kulturalnych i uroczystościach,
  • bieżących komunikatach i ogłoszeniach,
  • odwołanych lub przesuniętych zajęciach,
  • przeprowadzanej ankiecie,
  • nieprzewidzianej nieobecności dziecka w szkole (wagary),

 

Z kolei rodzice, za pomocą usługi edu-kontakt mogą zgłosić nieobecność dziecka. W tym celu wykonują połączenie telefoniczne na numer edu-kontakt i wybierają funkcję zgłaszania nieobecności. System automatycznie zbiera wszystkie informacje i o określonej godzinie przesyła wiadomość e-mail z dokładną liczbą dzieci, które danego dnia będą w przedszkolu lub szkole.

Ponadto system może również z powodzeniem wspierać akcje prowadzone w lokalnych społecznościach jak np. wizyty mammobusów czy akcje krwiodawstwa. W małych miejscowościach, gdzie funkcjonuje jedna szkoła, system edu-kontakt może pełnić funkcję telefonicznego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach jak pożary, powodzie czy przekazywać ważne wiadomości nadawane przez miejscowy Urząd Gminy.

Uruchomienie w szkole systemu edu-kontakt w żaden sposób nie angażuje rodziców. Wszystkim zajmuje się dostawca usługi w porozumieniu ze szkołą. Zobacz jakie to proste. Kliknij TUTAJ!

Rodzinka

Strefa rodzica

 

Wszyscy rodzice pragną aby ich dzieci rozwijały się w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Pomagamy stworzyć warunki w których nauka dzieci i współdziałanie pedagogów z rodzicami przebiega sprawnie i komfortowo. Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dla każdego rodzica informacjami o systemie edu-kontakt.

Zadbaj o bezpieczny rozwój swojego dziecka!

więcej

Aktualności

Rozwiązanie dla placówek edukacyjnych dla dorosłych

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony placówek świadczących usługi dydaktyczne osobom dorosłym przedstawiamy funkcjonalność systemu edu-kontakt pod kątem ich zarządzania.

 

07-11-2014 więcej

zobacz starsze