Edu-kontakt

telefon

Użytkowanie - dzwoni telefon!

 

Uruchomienie w szkole systemu edu-kontakt jest bardzo proste, zupełnie nie angażuje rodziców  i w całości zajmuje się nim dostawca usługi we współpracy ze szkołą.

Aby jednak ukazać jakie to łatwe i szybkie w realizacji, prezentujemy opis wdrożenia: polega ono na wprowadzeniu do systemu pliku konfiguracyjnego szkoły, zawierającego ułożone wg klas dane, dotyczące uczniów oraz przypisane do nich numery telefonów ich rodziców. Dodatkowo do systemu edu-kontakt zostają wprowadzone dane operatorów systemu (dyrektora, wychowawców, nauczycieli) zawierające ich adresy e-mail, numery telefonów oraz przyporządkowanie do klas, których są opiekunami.

Większość wprowadzanych do systemu danych personalnych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) jest obecnie dostępnych w tradycyjnych dziennikach lekcyjnych. Właścicielem danych wykorzystywanych do realizacji usługi edu-kontakt pozostaje szkoła W trakcie realizacji usługi tylko operatorzy mają prawo do wykorzystywania danych do kontaktu z rodzicami.

Działanie systemu polega na automatycznym łączeniu się z wieloma odbiorcami i odtwarzaniu komunikatów głosowych nadanych przez szkołę.

Komunikaty mogą być tworzone dla:

  • pojedynczych uczniów (np. z ocenami lub informacją o nieobecnościach),
  •  dowolnie wybranych grup uczniów (np. kółek zainteresowań)
  • całych klas (o wywiadówkach lub odwołanych lekcjach).
  •  całej szkoły (np. komunikaty alarmowe).


edu-kontakt może realizować połączenia na dwa sposoby:

  •  bezpośrednio – odbierając połączenie od razu odsłuchując komunikat
  •  pośrednio – Rodzic odbiera powiadomienie o oczekującej wiadomości, a nastęnie oddzwaniając na wskazany numer odsłuchuje treść komunikatu. Tryb pośredni to rozwiązanie podobne do usługi poczty głosowej.

 

W trybie pośrednim, rodzic postępując zgodnie ze wskazówkami lektora będzie mógł w dowolnym momencie odsłuchiwać wszystkie bieżące jak również starsze wiadomości, co jest przydatne przy przekazywaniu komunikatów z większą ilością informacji zawierających np. daty i godziny, dokładne kwoty wpłat, czy autorów i tytuły książek jakie należy zakupić.

 

Zobacz jak łatwe jest odbieranie wiadomości ze szkoły Twojego dziecka. System sam zadzwoni do Ciebie i przekaże wszystkie ważne informacje. Kliknij TUTAJ!Rodzinka

Strefa rodzica

 

Wszyscy rodzice pragną aby ich dzieci rozwijały się w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Pomagamy stworzyć warunki w których nauka dzieci i współdziałanie pedagogów z rodzicami przebiega sprawnie i komfortowo. Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dla każdego rodzica informacjami o systemie edu-kontakt.

Zadbaj o bezpieczny rozwój swojego dziecka!

więcej

Aktualności

Rozwiązanie dla placówek edukacyjnych dla dorosłych

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony placówek świadczących usługi dydaktyczne osobom dorosłym przedstawiamy funkcjonalność systemu edu-kontakt pod kątem ich zarządzania.

 

07-11-2014 więcej

zobacz starsze